آموزش فلزیاب روور سی 4

آموزش فلزیاب روور سی 4 (Rover C4)  آموزش فلزیاب روور سی 4(Rover C4) : مدل بهبود یافته از تکنولوژی سری دستگاه های Rover می باشد که گنج یابی را بسیار ساده تر از قبل می کند. گنج یاب Rover C4 در واقع تر کیبی از (Rover C، Rover C II و Rover Gold) می باشدادامه مطلب

X
جهت مشاور رایگان تماس بگیرید..