فلزیاب PMD 5000

فلزیاب PMD 5000 آنالوگ پالسی فلزیاب PMD 5000 ساخت کشور ترکیه و اسمبل ایران است و جزو دستگاههای آنالوگ محسوب میشود. طرحی که در این دستگاه به کار رفته مناسب برای استفاده افراد با تجربه و حرفه ای میباشد. شما میتوانید با استفاده از این فلزیاب در انواع شرایط زمینی کار کنید جمله در خاکادامه مطلب

X
جهت مشاور رایگان تماس بگیرید..